Ürünlerimiz

Talep Yönetim Sistemi

Talep Yönetim Sistemi

1. Şirketiçi Modülü

Personel Özlük İşlemleri ve Personel Süreçleri:

Şirket içi personellerin özlüklerinin tutulmasını, izin avans gibi İK işlemlerinin takibi, Envanter, Zimmet takibinin ve kayıt altına alma işlemleri yapılmaktadır.
Muhasebe ve İzleme:

Tek düzen muhasebe ile proje bazlı muhasebe imkanı sağlamaktadır. Proje Yönetimi:

Şirketin başladığı yeni projeleri, projede görevli kişilerin atanması, kişilere işlerin atanması ve takibinin yapılması sağlanmaktadır. İş Emri ve İş Akış takipleri:

Personele yada oluşturulan çalışma gruplarına iş emri atanması ve görsel olarak işin hangi aşamadı, kimde, nerede, ne zaman vs bilgilerinin izlenmesi sağlanmaktadır Kalite Yönetimi:

Şirket içi ISO 9001, SPICE doküman setlerinin ve iş akışlarının yönetilmesi sağlanmaktadır.

2. Müşteri Modülü


Şirketin çalıştığı müşterilere verilen kullanıcılar ile online olarak şirket-müşteri arasındaki tüm görüşmelerin, taleplerin, isteklerin ve bunların cevaplarının şirket ve müşterisi tarafından takibini ve raporlanmasını sağlar.