Ürünlerimiz

Süreç ve Yönetim Portalı

Süreç ve Yönetim Portalı

Kurum/Firmaların iş süreçlerinin belirlenmesi, dijital ortama alınması, süreçlerin dijital ortamda yürütülmesi, izlenebilmesi, personel ve paydaşların performans kriterlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması, kurumsal hafıza oluşturulması ve yönetilmesi, bunlara bağlı her türlü aktivitenin ve organizasyonun planlanması suretiyle çalışma veriminin arttırılması amacıyla aşağıdaki modüllerden oluşan sistemdir.

Ürün şirketimizin geliştirdiği framework alt yapısı ile işletim sistemi ve veritabanı bağımsız olarak geliştirilmiştir. Talep edilmesi halinde ürün üzerinden geliştirme, revizyon vb. iş ve işlemler gerçekleştirilebiliriz.


1. İnsan Kaynakları Sistemi
1.1. Personel Veri Bankası (Özlük Bilgileri)
1.2. İzin Modülü
1.3. Personel Görevlendirme Modülü
1.4. Hizmet içi Eğitim Modülü
1.5. Bordro ve Maaş Modülü
2. İdari İşler Sistemi
2.1. Satın Alma Modülü
2.2. Bütçe ve Muhasebe İlişkisel Modülü
2.3. Demirbaş ve Zimmet Modülü
2.4. Hizmet Talep Yönetim Modülü
2.5. Toplantı Salonu Rezervasyon Modülü
2.6. Araç Rezervasyon Modülü
2.7. Bakım-Onarım Talep Modülü
2.8. Bilgi İşlem Talep Modülü
3. Kurumsal İletişim Talep Sistemi
3.1. Organizasyon (Etkinlik) Modülü
3.2. Basın Yayın Modülü (Web Sitesi / Sosyal Medya)
3.3. Grafik Tasarım Modülü
4. Çalışma Programı Yönetim Sistemi
5. Raporlama ve Göstergeler Sistemi
6. Entegrasyon Sistemi
7. KEP, E-Tebligat ve E-imza Sistemi