Ürünlerimiz

Gayrimenkul Değerleme Yazılımı

Gayrimenkul Değerleme Yazılımı


SPK ve BDDK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerinin iş ve süreçlerini elektronik ortamda takip edebilecekleri, değerleme raporlarının hazırlayarak bankalardan kendilerine gelen talepleri sistem üzerinden ilgili banka ve finans kuruluşlarına gönderebilecekleri yazılım gereksinimleri, İş Teknoloji tarafından ele alınmış ve tümleşik bir yönetim sistemi hazırlanmıştır.

Değerleme talebinin sisteme tanımlanması ve en uygun ekspere yönlendirilmesi ile süreç başlar ve değerleme uzmanının işi tamamlaması ve yetkili onayının alınmasından sonra süreç tamamlanır. Bu iki durum arasındaki iş takibi ve yönetimi GDY sistemi üzerinden yapılır ve en hızlı ve etkin şekilde sonuca ulaşılır.

GDY'nin oynadığı en etkin rol, hangi firmadan, hangi tipteki talebin ne zaman geldiği ile kimin, ne kadar sürede, hangi sonuçlara ulaşarak raporu tamamladığı konusunda bağlantıları kurması ve bu süreçler esnasında hangi tip sorunların oluştuğu, eksperin hangi sonuçlara hangi yollar ile ulaştığı, talep sahibi firma, değerleme firması ve eksper arasında iş hakedişlerinin hesaplanması, faturalarının takibi ile ne kadar maliyet ile işin tamamlandığının belirlenmesi konusundadır.

Sistemde raporlar en son olarak Elektronik imza ve/veya Mobil imza ile imzalanarak BDDK yönetmeliği gereği çıktı almadan Elektronik imza ile arşivlenmektedir.