Hizmetlerimiz

Yapay Zeka Uygulamaları

Yapay Zeka Uygulamaları

Teknoloji ve yazılım dünyasının ilerlemesine paralel olarak adını daha sık duymaya başladığımız yapay zeka (Ai), insanların düşünme biçimlerini taklit ederek geliştirilen yöntemler bütünüdür. Elbette yapay zeka mühendisliği, bu konudaki çalışmalarına devam etmektedir. Yapay zekanın çok da uzak olmayan bir gelecekte insan zekasından bağımsız bir şekilde işleyeceği açıktır.

Machine Learning

Makine öğrenimi (ML), tükettikleri verilere göre öğrenen ya da performansı iyileştiren sistemler oluşturmaya odaklanan bir yapay zeka (AI) alt kümesidir. Yapay zeka, insan zekasını taklit eden sistemler veya makineler anlamına gelen kapsamlı bir terimdir. Makine öğrenimi ve yapay zeka genellikle bir arada değerlendirilir. Kimi durumlarda birbirinin yerine kullanılır ancak aynı anlama gelmezler. Tüm makine öğrenimi çözümleri yapay zeka iken tüm yapay zeka çözümlerinin makine öğrenimi olmaması önemli bir ayrımdır.

Deep Learning

Deep Learning, verilen bir veri seti ile sonuçları tahmin eden birden fazla katmandan oluşan bir makine öğrenme yöntemidir. Derin öğrenme, makine öğrenmesi ve yapay zekâ birbirinden farklı anlamları olan terimlerdir. Derin öğrenme, makine öğrenmesinin; makine öğrenmesi ise yapay zekânın alt dalı olarak özetlenebilir.