Ürünlerimiz

Görüntü İşleme Tabanlı Uygulamalar

Görüntü İşleme Tabanlı Uygulamalar


Kurumların ve işletmelerin iş süreçlerini kâğıt ortamında yürütmeleri, iş gücü ve zaman kaybına, bilgi ve belgeye erişim sorunlarına, evrak kayıplarına, iş süreçlerinde aksamalara, arşiv ve saklama zorlukları gibi sorunlara sebep olmaktadır. İş Teknoloji bünyesinde gelişmiş Teknolojiler ve sağladığı imkanlar ile kurumlara bu tür sorunların çözümünde en etkin ve ekonomik çözümler sunulmakta, daha verimli ve daha aktif iş süreçleri hayata geçirilerek bilgi ve belgenin gerçek anlamda yönetilmesi sağlanmaktadır.

İş Teknoloji EBYS ürünü Kurum, Kuruluş ve Şirketlerin iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların/belgelerin güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan, web tabanlı, konfigüre edilebilir, esnek mimari ve diğer uygulamalarla kolay entegre olabilen, e-imza, mobil imza ve mobil uygulama destekli bir çözüm paketidir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile ilgili kanun ve yönetmeliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz;

Kurumların ve işletmelerin iş süreçlerini kâğıt ortamında yürütmeleri, iş gücü ve zaman kaybına, bilgi ve belgeye erişim sorunlarına, evrak kayıplarına, iş süreçlerinde aksamalara, arşiv ve saklama zorlukları gibi sorunlara sebep olmaktadır. İş Teknoloji bünyesinde gelişmiş Teknolojiler ve sağladığı imkanlar ile kurumlara bu tür sorunların çözümünde en etkin ve ekonomik çözümler sunulmakta, daha verimli ve daha aktif iş süreçleri hayata geçirilerek bilgi ve belgenin gerçek anlamda yönetilmesi sağlanmaktadır.

İş Teknoloji EBYS ürünü Kurum, Kuruluş ve Şirketlerin iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak dokümanların/belgelerin güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, arşivlenmesini ve raporlanmasını sağlayan, web tabanlı, konfigüre edilebilir, esnek mimari ve diğer uygulamalarla kolay entegre olabilen, e-imza, mobil imza ve mobil uygulama destekli bir çözüm paketidir.