Ar-Ge

TERZİ - Bulut Temelli Pratik Uygulama Üretim Sistemi

TERZİ - Bulut Temelli Pratik Uygulama Üretim Sistemi

Proje kapsamında bir 'Uygulama (Yazılım) Geliştirme/Üretme Platformu' geliştirilecektir. Elde edilecek ürün; bulut bilişim temelli ve servis odaklı mimari yaklaşım ile dinamik, ölçeklenebilir, merkezi güvenlik özellikleri içeren, modüler ve kolay entegre edilebilir bir yapıda olacaktır.
Kullanıcıya; kod yazma gerektirmeyen, sürükle bırak ve özelleştir kullanım kolaylıkları ve hazır bileşenler ile hızlı uygulama geliştirme imkanları sunulacaktır. İş akış yönetimi ve formların dinamik tasarlanabilir olması, parametrik yapılar, oturum ve yetki yönetimi, e-imza modülü, mobil imza modülü ve elektronik yazışma platformu gibi hazır entegre edilebilir modüller sayesinde kuruluşların ihtiyaç duyabileceği birçok uygulama, hızlı ve kolay bir şekilde oluşturulabilecektir.

Bu şekilde, bu ürün kullanılarak oluşturulabilecekuygulamalar için örnekler aşağıda verilmiştir:

• Süreç ve İş Yönetimi Yazılımı
• Müşteri İlişkileri Yöneti (CRM) Uygulaması
• Temel İK Yönetim Uygulaması
• Doküman Yönetim Uygulaması
• Envanter Yönetim Uygulaması

Proje sonunda elde edilecek ürün ile başta Kamu olmak üzere bir çok farklı sektörde küçük ve orta ölçekli yazılım projelerinin ihtiyacını karşılayabilme, geliştirme,entegrasyon ve sürdürülebilirlik açısından başarım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir.