Bizden Haberler

Haberler


Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin ZOBİS (Ziraat Odaları Bilgi Sistemi) Yazılımı bize emanet.

TARNET tarafından .Net 4.5 framework alt yapısında (c sharp, .net ) c# ile geliştirilmiş Oracle veritabanında çalışacak şekilde geliştirilen sistemin bakımı, idamesi ve yeni taleplerinin geliştirilmesi artık tarafımızdan gerçekleştirilecektir.

İş Teknoloji Dijital Arşivleme Sistemi (DAS) ile Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Birimi’nde (KTS) yerini almıştır.

Kişisel sağlık verisi içeren sağlık yazılımları KTS’de kayıt edilmekte olup; halihazırda sağlık tesislerinde üretilen sağlık verilerinin arşivlenmesi KTS’ye kayıtlı SBYS yazılımları tarafından yapılmaktadır. Sağlık tesisleri ve yazılım üreticileri tarafından, sağlık verilerinin arşivlenmesinin ayrı bir yazılım ile yapılabilmesi talep edilmiştir. Sağlık tesisinin talebi halinde kullanılmak üzere, kişisel sağlık verilerinin güvenli yazılımlar tarafından arşivlenebilmesi için KTS’de kayıt edilen mevcut yazılımlara ek olarak “Dijital Arşivleme Sistemi” başlığı oluşturulacaktır.

Aktif DAS Listesi (saglik.gov.tr).
Kurum evraklarınızın dijitalleşme projeleri için lütfen iletişime geçiniz…

Türksat Kablo Elektronik Arşiv Sistemi (TEAS) hizmeti tarafımızdan sağlanmaya başlanmıştır.

TÜRKSAT Kablo müşterilerine ait abonelik evraklarının tek merkezde toplanması, elektronik ortama aktarılması, mevcut sistem bütünlüğünü koruyacak şekilde TÜRKSAT Kablo müşteri işlemlerinin yürütüldüğü yazılımlarla entegrasyon sağlanması, yazılım entegrasyonu ve operasyon için gerekli teknik ekipmanların temini ve işletilmesi, elektronik ortama aktarılan veya elektronik ortama aktarma ihtiyacı olmayan evrakların fiziki olarak arşiv alanında saklanması, önceki satın alma süreçlerinde işlem görmüş belgeleri de kapsayacak şekilde; hem elektronik hem de fiziki olarak ulaşılmak istendiğinde kısa sürede ve kolay bir biçimde erişimin sağlanması, elektronik ve fiziki arşivin verimli ve güvenli bir biçimde işletilmesi sağlanacaktır.

TÜBİTAK- T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI PARDUS VE AÇIK KAYNAK KODLU SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILMA KAPSAMINDA .NET UYGULAMALARININ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİNE BAŞLADIK.

Proje kapsamında kendi geliştirdiğimiz framework altyapsı ile Pardus sunucularında ve PostgreSQL veritabanında çalışabilecek İnsan Kaynakları ve Satın Alma uygulamaları geliştirilecektir. Bordrolama ve maaş hesaplama süreçleri yeni vergi sistematiğine uygun olarak dinamik gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK 1707 SİPARİŞ AR-GE PROJEMİZ KABUL EDİLDİ.

Müşterimiz Engaged4result A.Ş. ile “ARTİFİCİAL INTELLİGENCE BASED MOTİVATİON EVALUATİON, ANALYSİS AND SCREENİNG MANAGEMENT SYSTEM” adlı projemizin Tedarikçisi olarak Sipariş Ar-Ge projemiz kabul gördü. Bu proje ile temel olarak bir kişinin iş bir yerinde ya da işe alınırken performansı ve davranışları yapay zeka (makine öğrenmesi) kullanılarak bir motivasyon testine verdiği cevaplardan tahmin edilmeye çalışılacaktır. Yoğun iş başvurularının olduğu sektörlerdeki Turnover ( işe giriş ve çabuk ayrılış) problemlerine çözüm sağlayacaktır. Bunun için motivasyon testleri ve işe alım testleri yapılacak, değerlendirilecek ve raporlanacaktır. Testler bireysel yapılabileceği gibi firma tarafından da yapılabilecektir. Her bir sektöre özel olarak hazırlanmış testler o sektördeki farklı gruplar tarafından doldurulacaktır. Doldurulan testler motivasyon düğmeleri ve altın referanslar temel alınarak değerlendirilecektir. Altın referans daha önce bu testi doldurmuş ve doğruluğu makine öğrenmesi (random forest, regression vb) algoritmaları tarafından teyit edilmiş bir referans test cevap anahtarıdır. Testlerin yapılması, kayıt edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli web tabanlı yazılımın geliştirilmesi bu projenin kapsamını oluşturur.

TPİC DİJİTAL ARŞİV PROJESİNE BAŞLADIK.

Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (TPIC)’nin fiziki arşivlerinde yer alan fiziksel belgelerin uygun şekilde dijitalleştirilmesi, indekslenmesi, OCR işlemin girişinin yapılması geçirilmesi, ArşivNet sistemine aktarılması ve fiziki arşivin düzenlenmesi ile klasörlerin adreslenmesi hizmetlerine yönelik olarak TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. tarafından düzenlenerek uhdemizde kalan satınalma kapsamında yürütülecek proje planını oluşturmaktadır.

TÜRKSAT Alt Yüklenicisi olarak TAPU ve KADASTRO Genel Müdürlüğü (TKGM)’ne yerinde 12 Yazılım ve Teknik Destek personel sağlıyoruz.

TKGM’nin talepleri doğrultusunda belirlenen şekilde personel destek hizmetinin verilmesidir. Bu hizmet TKGM’nin lokasyonunda TKGM’nin gösterdiği yerde verilecektir

İZMİR KALKINMA AJANSI için İZKA SÜREÇ VE YÖNETİM PORTALI Uygulaması geliştirildi.

İZKA’nın iş süreçlerinin belirlenmesi, dijital ortama alınması, süreçlerin dijital ortamda yürütülmesi, izlenebilmesi, personel ve paydaşların performans kriterlerinin belirlenmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi işlemlerinin yapılması, kurumsal hafıza oluşturulması ve yönetilmesi, bunlara bağlı her türlü aktivitenin ve organizasyonun planlanması suretiyle çalışma veriminin arttırılması amacıyla “İZKA SÜREÇ VE YÖNETİM PORTALI” geliştirilmiştir.

Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin "Resmi Senetlerinin Taranması ve TAKBİS Sistemine Aktarılması" projesine başladık.

Yapılan iş ve işlemler 02/12/2004 tarih ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Resmi Yazışmalarda uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Genel Müdürlüğün 2010/20 sayılı Evrak, Dosya Arşiv Genelgesi, 2012/8 sayılı Fiziki Arşiv Standartları Genelgesi ve 2017/3 Sayılı Genelgesine uygun olarak yapılacaktır. Teknik şartnamede açıkça belirtilmeyen hususlarda 2017/3 Sayılı Genelge ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilerek yapılmaktadır.

Resimler için lütfen tıklayınız.

İş Teknoloji, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Onaylı Tedarikçisi Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM) tarafından Onaylı Tedarikçi Listesi’nde yer aldığını duyurdu. 3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılan AFGM Onaylı Tedarikçi Yeterlilik Değerlendirme Tetkiki’ni başarıyla tamamladı. Denetimler sonucunda uygunluğun bildirilmesinin ardından İş Teknoloji, 29 Mart’ta yayınlanan AFGM Onaylı Tedarikçi Listesi’nde yer aldı.

Tapu Ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinin “Mimari Projelerin Taranması Ve Elektronik Ortama Aktarılması” projeleri hızla devam ediyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2017/3 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Bölge Müdürlüklerine ait Tapu Müdürlükleri arşivinde bulunan Mimari Projelerin taranarak TAKBİS sistemine girişleri devam etmektedir. Bu güne kadar 2.000.000 metreden fazla proje taranarak akıllandırılarak TAKBİS sistemi üzerinden hizmete sunulmuştur.

e-İDİS Sisteminin tanıtımı yapılmıştır.

İş Teknoloji müşterilerine özel olarak geliştirilen, idari işlerin tümünü mevcut sistemlerle e-imza ile tam entegre çalışmasına olanak sağlayan e-İDİS ( İdari İşler Yönetim Sistemi ) tanıtımı Ankara’da yapılmıştır.

Yabancı İşler Dairesi “Dijital Arşiv Projesi” teslim edilmiştir.

Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı’nın fiziki arşivi düzenlenmiş, başarıyla akıllandırılarak dijital hale getirilmiştir.

İş Teknoloji, ülkemizin bilişim ve telekomünikasyon firmalarına en güncel “Test ve Ölçüm” teknolojilerini sunmaya başladı.

Her türlü haberleşme teknolojisinin “test ve ölçümü” alanında katma değerli ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı bilişim ve telekomünikasyon firmalarına en güncel “Test ve Ölçüm” teknolojilerini sunacak ürünler artık İş Teknolojide.

Fiber / Bakır Test ve Ölçüm Cihazlarımız

Bilgi işlem teknisyenlerinize temin edebileceğiniz el tipi cihazlarımızla, kablolu ağlarınızın kurulumu, işletilmesi ve test edilmesi artık daha kolay. Sunduğumuz binlerce üründen ihtiyacınız olanlarla ilgili gerekli demo veya sunum imkanı da firmamız tarafından sağlanmaktadır.

Kablosuz Ağ Planlama Servisi

İhtiyaçlarınıza göre kurmak istediğiniz kablosuz ağı, kurumunuzun kat planları üzerinde simüle edebilir ve kaç adet Access Point’e ihtiyaç olduğunu, hangi noktalara kurulmaları gerektiğini, hangi frekanslardan yayın yapmaları gerektiğini ve pek çok teknik detayı markalardan bağımsız olarak tespit etmenize olanak sağlar ve detaylı bir rapor oluştururuz. Simülasyonu Kat planları üzerine ısı haritaları şeklinde gösteririz.

Kablosuz Ağ Yerinde İnceleme Servisi

Kurumunuzda, sprektrum antenleri ve kablosuz ağ antenleri ile yaptığımız inceleme sonrasında size mevcut kablosuz ağınızın durumunu raporlarız. Sorunlu bölgelerinizi kat planlarınız üzerinde ısı haritaları şeklinde belirleriz. Kablosuz ağınızı etkileyen başka cihazlar varsa tespit eder ve raporlarız.

5G Sinyal Ölçüm ve Yönlendirme Cihazları

OTDR cihazları, bakır/fiber sertifikasyon setleri ve ek cihazları Tamir ve kalibrasyon hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
OTDR cihazları, bakır/fiber sertifikasyon setleri ve ek cihazları kiralama ve satınalma hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kartlı Geçiş Projesi başarıyla tamamlandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda Kartlı Geçiş sistemi donanım ve yazılımları kurulumu tamamlanarak kurumun kullanımına açılmıştır.

Hızlı Tepkisel Üretim Projemiz TÜBİTAK Tarafından Kabul Edilmiştir

İş teknoloji, 1507 Kapsamında Proje Ortağı NUCLEO firması ile ortak olarak TÜBİTAK'a sunduğu AR&GE projesi "QRM - HIZLI TEPKİSEL ÜRETİM PROJESİ" desteklenmeye layık görülmüştür.

Detaylar için lütfen tıklayınız.

E-Devlet Entegrasyon Projesi'ne Başlanmıştır

İş Teknoloji TÜRKSAT'ın Altyüklenici İş Ortağı olarak TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI'NA bağlı BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI "KURUMSAL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KURULMASI PROJESİ KAPSAMINDA e-DEVLET ENTEGRASYONLARININ SAĞLANMASI PROJESİ" ne başlamıştır.

Bulut Temelli Pratik Uygulama Üretim Sistemi Projemiz TÜBİTAK Tarafından Kabul Edilmiştir

İş teknoloji, 1507 Kapsamında TÜBİTAK'a sunduğu Ar-Ge projesi "TERZİ - BULUT TEMELLİ PRATİK UYGULAMA ÜRETİM SİSTEMİ" desteklenmeye layık görülmüştür.

Detaylar için lütfen tıklayınız.

İş Teknoloji HAVELSAN'ın Kayıtlı "İŞ ORTAĞI" Olmuştur

Firmamız HAVELSAN'ın teknik ve idari denetimlerinden geçerek kayıtlı KAP B Kategori "İŞ ORTAĞI" olmaya layık görülmüştür.

İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi

İş Teknoloji TÜRKSAT'ın Altyüklenici İş Ortağı olarak İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA bağlı İLLER İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN "İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Projesi" Kapsamında Mevcut Durum veİhtiyaç Analiz Projesini gerçekleştirmiştir.

İş Teknoloji TÜRKSAT'ın Kayıtlı "İŞ ORTAĞI" Olmuştur

Firmamız TÜRKSAT'ın teknik ve idari denetimlerinden geçerek kayıtlı "İŞ ORTAĞI" olmaya layık görülmüştür. İş Teknoloji, TÜRKSAT ekosisteminde yer alarak geliştirilecek projelerde elinden gelen katkıyı azami ölçüde sağlayacak.

İş Teknoloji ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 Belgesini Aldı

İş Teknoloji, TSE tarafından gerçekleştirilen ISO/IEC 15504 SPICE denetimlerinden başarı ile geçerek TS ISO/IEC 15504 SPICE Seviye 2 Yazılım Süreci İyileştirme ve Yetenek Belirleme belgesini almaya hak kazındı.

Ünvanımızı Değiştirdik

"NETEKSİS BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK BÜRO MAKİNALARI ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olan ünvanımız, 19 Temmuz 2017 tarih ve 9370 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak, "İŞ TEKNOLOJİ BİLİŞİM YAZILIM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK BÜRO MAKİNALARI ELEKTRONİK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak değiştirilmiştir. 6310667140 olan Vergi Numaramız 371975 olan Ticaret Sicil Numaralarımız değişmemiştir.

Yeni Ofisimize Taşındık

Emek, 24. Sk. No:31, 06490 Kat: 3 Kapı No: 10 Çankaya / Ankara / Türkiye

Tel.: + 90 312 479 1 444

E-Posta: info@isteknoloji.com.tr