Hizmetlerimiz

e-Devlet Uygulamaları

e-Devlet Uygulamaları


Elektronik imza, Mobil imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) yasal düzenlemeleri olan, kanunun birçok kurum, kuruluş, şirket ve kişilere zorunlu olmaya başlayan hayatımıza yeni giren kavramlardır. Şirketimiz gerek ilgili mevzuatların kanun yapıcı kurumu olan Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplu Dairesi ile gerekse uygulayıcıları olan PTT ve diğer KEP sağlayıcı kuruluşlar, Elektronik ve Mobil imza entegratörleri ile yıllardır çalışmış olmanın verdiği bilgi ve birikimle konusunda uzman danışmanlara ve uygulama geliştiricilere sahiptir.